Спільний проект Світового Банку та Уряду України “Реструктуризація підприємств та розвиток приватного сектора” – крок до майбутнього для українських підприємств

10.12.2003

 

2 грудня, 15.00, УНІАН, прес-конференція на тему: “Спільний проект Світового Банку та Уряду України “Реструктуризація підприємств та розвиток приватного сектора” – крок до майбутнього для українських підприємств”

Учасники:

Інна Богословська, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва;

Ігор Манцуров, виконавчий директор Українського центру реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору;

Дмитро Крищенко, координатор проектів Світового Банку з розвитку приватного сектора

 

ПРОЕКТ “РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРА”

Проект “Розвиток приватного сектора” – це одна  з найбільш комплексних програм, що здійснюється Урядом України за підтримкою МБРР з метою економічного розвитку підприємств та регіонів України. Нещодавно після здійснення усіх передбачених процедур офіційно розпочалась реалізація Проекту. Сума позики – 30 млн. доларів США.

Проект реалізовується Українським центром реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору (УЦРП РПС), що був створений Постановою КМУ
№ 1736 від 3 листопада 1998 року. Учасниками Проекту є також Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерство фінансів України, Світовий Банк та на рівні проектних регіонів – обласні державні адміністрації.

Місія УЦРП РПС – це підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, розвиток малого та середнього бізнесу і сприяння загальному економічному зростанню в Україні.

Стратегічною метою Проекту “Розвиток приватного сектору” є становлення сильного і конкурентоспроможного приватного сектору шляхом створення сприятливого клімату для:

  • росту підприємницької активності;
  • відновлення виробництва;
  • розвитку перспективних напрямків бізнесу;
  • створення нових робочих місць та підвищення ефективності роботи реструктуризованих підприємств.

Основними напрямами (компонентами) реалізації Проекту “Розвиток приватного сектору” є:

реструктуризація підприємств – проведення заходів, спрямованих на покращення фінансово-економічного стану та підвищення конкурентоспроможності українських приватизованих підприємств через вжиття менеджментом комплексу заходів для адаптації системи управління бізнесом до постійно мінливих ринкових умов;

підготовка управлінського персоналу підприємств-учасників – навчання і підвищення кваліфікації управлінського персоналу підприємств як в Україні, так і за її межами,  з метою набуття ними досвіду ведення ефективного бізнесу в ринкових умовах,  розширення на цій основі кола прихильників економічних реформ, що здійснюються Урядом України на центральному та місцевому рівнях;

покращення регуляторного середовища – створення необхідної бази для проведення досліджень регуляторної політики, використання даних цих досліджень для вдосконалення регуляторної політики. Встановлення та розвиток ефективного діалогу між суб’єктами приватного бізнесу та регулюючими органами, посилення інституційної спроможності органів, що здійснюють регуляторну політику на регіональному рівні;

моніторинг та інституційне забезпечення проекту – організація здійснення Проекту, в тому числі відбір областей та підприємств-учасників, організація та контроль за впровадженням заходів з реструктуризації підприємств-учасників, нагляд за реалізацією Проекту, організація навчання тощо.

Для реалізації проектів реструктуризації на підприємствах будуть запрошені міжнародні консультаційні компанії, що мають досвід роботи в країнах з перехідною економікою, а також провідні українські консультанти, які будуть відібрані за результатами тендерного відбору.

І етап Проекту розрахований на чотири роки (2003-2007 рр.), протягом яких передбачається здійснити реструктуризацію 160 підприємств (в перший рік здійснення проекту буде залучено не менше 60 підприємств), навчання 350 менеджерів підприємств та 600 консультантів у проектних регіонах України.

Досвід попередніх етапів, метою яких була підготовка до Проекту “Розвиток приватного сектору”, свідчить про успішність обраного підходу. Програма підготовчого фінансування (ППФ) Проекту “Розвиток приватного сектору” реалізовувалася протягом липня 2001 – грудня 2002 р. на дев’яти пілотних підприємствах у чотирьох областях України .

Як успішні приклади впровадження Проекту “Розвиток приватного сектора” можна навести:

–          ТОВ “Чернівецький меблевий комбінат”. Приріст виручки від реалізації за період впровадження Проекту склав 95%. Заборгованість перед бюджетом скоротилася на 1,5 млн. грн., що втричі перевищує витрати, які були здійснені для впровадження Проекту на підприємстві.

–          ВАТ “Крок”(взуттєва галузь, м.Житомир). Приріст виручки від реалізації за період впровадження Проекту склав 213%. Скорочення дебіторської і кредиторської заборгованості за півроку з початку впровадження Проекту відповідно на 40% та 50%. Поліпшені показники ліквідності.

–          ВАТ “Завод огороджувальних конструкцій” (будівельна галузь, м.Житомир). Приріст виручки від реалізації за період впровадження Проекту склав 62%. Впроваджено систему фінансового прогнозування та бюджетування, проводиться автоматизація підприємства, проведено детальний маркетинговий аналіз ринку. 

В рамках ІІ етапу Проекту “Розвиток приватного сектору” (2007-2010 рр.) набутий досвід з реструктуризації підприємств в рамках зазначеного Проекту буде поширено на інші регіони України.

В цілому, в результаті впровадження заходів з реструктуризації підприємств у 2002 році порівняно з липнем 2001 року на 1 грн. вкладених коштів збільшення виручки від реалізації продукції на 9 підприємствах, що пройшли реструктуризацію в рамках ППФ Проекту “Розвиток приватного сектору”, склало 6,65 грн.

Відбулось збільшення обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 20 %.

З липня 2001 року по кінець 2002 року (за період впровадження проектів реструктуризації на підприємствах) дебіторська та кредиторська заборгованості в цілому скоротились відповідно на 35 та 25 %, обсяг бартерних операцій зменшився на 29 %.

В рамках ППФ Проекту було підготовлено 60 українських консультантів, а
10 менеджерів підприємств пройшли стажування на аналогічних підприємствах у Німеччині. Зараз ці спеціалісти успішно застосовують отримані знання у своєму власному бізнесі, або на відповідальних посадах у провідних українських та закордонних компаніях:  “METRO
Cash&Carry”, “Фокстрот”, “Страхова група ТАС”, “Орлан-Beverages”, “Приватбанк”, НАСК “Оранта”, тощо, а також беруть участь у реалізації проектів TACIS та DFID. Зокрема, розглядається можливість їх залучення до реалізації проектів УЦРП.

Можливість та вміння ефективніше управляти наявними активами, відповідність сучасним вимогам ринку та умовам конкуренції завдяки впровадженню проектів реструктуризації на підприємствах сприяє досягненню значного позитивного ефекту від здійснюваних програм – як на мікроекономічному, та і на макроекономічному рівнях.

 

Додаткову інформацію щодо УЦРП РПС та Проекту
можна отримати за тел.: (044) 235-23-54
Контактна особа PR-спеціаліст УЦРП РПС Катерина Дмитриченко