Заходи Українського фонду підтримки підприємництва щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік

05.11.2003

Зміст заходу

Очікуваний результат

Розрахункова вартість робіт, млн. гривень

 

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

 

1.

 

Розвиток мережі регіональних фондів підтримки підприємництва

 

Основні напрямки:

 • розвиток мережі регіональних / місцевих фондів підтримки малого підприємництва з метою забезпечення виконання вимог статті 13 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” щодо фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва на регіональному рівні;
 • консолідація та акумулювання зусиль організацій і структур, що працюють в сфері підтримки підприємництва, для максимально створення ефективного механізму розвитку малого бізнесу;
 • організація сумісної роботи УФПП, регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, РФПП та структур, що підтримують підприємництво на всіх рівнях.

Заходи в рамках програми:

 1. Оцінка існуючого потенціалу регіональних фондів підтримки підприємництва.
 2. Проведення навчання команд та корегування діяльності регіональних фондів підтримки підприємництва створених за участю УФПП.
 3. Фінансова підтримка статутної діяльності РФПП, відібраних на конкурсних засадах.
 4. Створення нових регіональних фондів підтримки підприємництва.
 5. Оцінка існуючого потенціалу організацій, які здійснюють підтримку підприємництва.
 6. Об’єднання зусиль організацій, які були створені при підтримці USAID, Tacis, Ноу-Хау та ефективно діють, в єдину систему підтримки підприємництва.

Впровадження програми дозволить:

 1. продовжити розвиток мережі регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва з метою забезпечення виконання вимог статті 13 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” щодо фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях;
 2. створити більше 100 додаткових постійно діючих робочих місць та підтримати створені робочі місця в 2003 році;
 3. отримувати підприємцями регіону /міста методичну, методологічну, консультаційну, інформаційну, фінансову підтримку;
 4. консолідувати та акумулювати зусилля організацій і структур, що працюють в сфері підтримки підприємництва;
 5. організувати сумісну роботу УФПП, регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, РФПП та структур, що підтримують підприємництво на всіх рівнях, дозволить збільшити:
 • кількість ефективно діючих підприємств;
 • чисельність зайнятих у підприємництві;
 • вклад підприємств у валовий внутрішній продукт;
 • додаткові надходження до бюджетів різних рівнів;
 • рівень конкурентноздатності товарів.

 

5,6

2.

 

Розробка та запровадження програми сприяння фінансовому забезпеченню діяльності суб’єктів малого підприємництва

Комплексна підтримка представників мікро і малого бізнесу та створення сприятливих умов для ефективного розвитку їх бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

 1. Розробка методологічного забезпечення щодо сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва.
 2. Полегшення доступу суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів інших фінансово-кредитних установ через надання консультаційної та інформаційної допомоги УФПП.
 3. Фінансування в рамках даної програми проектів суб’єктів малого підприємництва здійснюється в обсязі не більш, ніж 100 000 грн. на одну юридичну особу.Проекти на більшу суму, які мають соціальну, державну значимість та реалізуються в пріоритетних областях економіки, розглядатимуться до фінансування за рішенням Наглядової ради УФПП.
 4. Надання гарантій, поруки, компенсація частки відсотків по кредитам, отриманим суб’єктами малого підприємництва у фінансових установах, а також інших фінансових зобов’язань, при наявності відповідної нормативно-законодавчої бази.

Впровадження програми дозволить:

 1. полегшити доступ до кредитних ресурсів підприємцям;
 2. розвити систему кредитування СМП через уповноважені банки регіональними фондами підтримки підприємництва;
 3. збільшити обсяги фінансування реального сектору малого підприємництва (залучення додаткових коштів з місцевих та обласних бюджетів, та ін.);
 4. створити додатково близько 3630 нових робочих місць;
 5. підтримати більше 1500 існуючих робочих місць;
 6. впровадити та розвити систему по компенсації частки відсотків за кредити, отриманих суб’єктами підприємництва від фінансово кредитних установ;
 7. надати фінансову допомогу по виконанню фінансових зобов’язань суб’єктами підприємницької діяльності;
 8. збільшити обсяг фінансування реального сектору малого підприємництва.

 

27,8

Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

 

3.

Створення та організація діяльності науково-методичного центру з питань розвитку підприємництва при Українському фонді підтримки підприємництва та центрів сприяння бізнесу в регіонах.

 

Програма впроваджується як на республіканському, так і на регіональних рівнях та реалізовується, відповідно, на базі УФПП та РФПП в 5 регіонах України, відібраних на умовах конкурсу.

Впровадження програми на основі досвіду Дніпропетровського Центру сприяння бізнесу.

В рамках програми передбачається :

 1. Провести аналіз стану розвитку інфраструктури в регіонах, яка склалась в сфері підтримки підприємництва за визначеними критеріями.
 2. Створити науково-методичний центр з питань розвитку підприємництва при УФПП як координатора спільної діяльності регіональних фондів підтримки підприємництва та центрів сприяння бізнесу в регіонах.
 • Розробка методології та навчальних матеріалів по навчанню тренерів-консультантів з розвитку бізнесу.
 • Впровадження постійно діючої системи підготовки тренерів-консультантів по розвитку бізнесу з регіонів.
 • Створення дієвої системи бізнес супроводження підприємців на державному та регіональному рівнях.
 • Залучення іноземних експертів для підготовки фахівців та вивчення міжнародного досвіду щодо створення дієвої системи підтримки підприємництва.
 • Проведення семінарів, круглих столів з питань розвитку бізнесу.
 • Проведення заходів по залученню донорських організацій.

3. Відпрацювати дієвий механізм взаємодії між організаціями по підтримці підприємництва, як на національному та регіональних рівнях

4. Розпочати створення єдиного інформаційного простору для підприємців, розробка бізнес веб-сайту.

5. Забезпечити діяльність центрів сприяння бізнесу на регіональних рівнях на принципах самоокупності.

 

16,02

4.

Експериментальна програма розвитку підприємництва серед студентів та випускників учбових закладів

Завдання:

 1. Відпрацювання методики розвитку підприємницьких навичок у студентів та випускників учбових закладів
 2. Мікро фінансування найбільш вдалих підприємницьких проектів, відібраних на конкурсних засадах.
 3. Забезпечення молоді знаннями з основ підприємництва, підвищення ділової активності, розвиток її творчого потенціалу на базі учбового закладу (проведення тренінгів).

Впровадження програми дозволить:

 1. Забезпечити молоді знаннями з основ підприємництва.
 2. Підвищити ділову активність, розвиток її творчого потенціалу на базі вищого учбового закладу.
 3. Пройти навчання по основам підприємництва та започаткування власної справи більше 300 стажерам.
 4. Відпрацювати методику розвитку підприємницьких навичок у студентів, та фінансування найбільш вдалих підприємницьких проектів відібраних на конкурсних засадах.

 

0,615

Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

 

5.

Розвиток підприємництва в сфері зеленого туризму

Застосування міжнародного досвіду у розвитку інфраструктури зеленого туризму.

Зниження рівня безробіття серед сільського населення, забезпечення туристичними послугами, створення позитивного іміджу України.

В рамках програми передбачається:

 1. Проведення конкурсу серед регіонів, підприємств і організацій, які прагнуть прийняти участь у розвитку зеленого туризму.
 2. Розвиток малих підприємств сфери сервісу та комунікаційної інфраструктури в регіонах-учасниках програми
 3. Розробка методичного та навчального матеріалу для учасників програми.
 4. Розробка маркетингових програм з метою реалізації туристичного продукту та залучення клієнтів.
 5. Мікрокредитування учасників програми до 30,0 тис. грн.
 6. Створення інформаційної бази, її постійне оновлення.
 7. Моніторинг та супроводження проектів.
 8. Проведення профільних виставок з метою популяризації зеленого туризму, його нових туристичних послуг та створення привабливих умов для залучення туристів.

Впровадження програми дозволить:

 1. створити 420 нових робочих місць;
 2. підтримати 210 існуючих робочих місць;
 3. створити близько 300 місць для молодіжного туризму;
 4. знизити соціальну напруженість в гірських районах України та підвищити рівень життя людей в сільській місцевості;
 5. провести 10 навчально-освітніх семінарів;
 6. провести 2 профільних виставок;
 7. сприяти зацікавленості громадськості у відновленні пам’яток культури, архітектури, природи, розвитку інфраструктури обслуговування туристів, в т.ч. розширення мережі закладів громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування населення близько 200 одиниць.

 

4,25

6.

Програма відродження народних промислів

Основні напрямки:

 • відновлення та підтримка існуючих підприємств в галузі;
 • залучення до виробництва малозахищених верств населення;
 • відродження національних традицій;
 • економічний розвиток проблемних регіонів.

Впровадження програми дозволить:

 1. створити близько 230 нових робочих місць;
 2. додатково перерахувати до бюджетів різних рівнів близько 850-900 тис. грн.;
 3. провести навчання / підвищити кваліфікацію працівників підприємств-учасників, семінари, спецкурси, тощо;
 4. розробити галузеву технічну та нормативну документацію;
 5. організувати механізм по реалізації виробів народних промислів.

 

 

3,5

Соціально спрямовані програми

 

 

7.

Комплексна програма сприяння розвитку інфраструктури та підтримки малого підприємництва

Впровадження на базі 8 регіонів, відібраних на основі конкурсу, комплексу компонентів, на яких ґрунтується створення нових робочих місць. Основою цього буде модель, яка відпрацьована на базі одного з регіонів за методом замкнутого циклу:

 1. стимулювання самозайнятості населення та сприяння розвитку мікро- і малих підприємств.
 2. Організація роботи з безробітними та іншими категоріями населення, які прагнуть започаткувати власний бізнес:
 • проведення відбору стажерів, організація і проведення навчання,
 • аналіз бізнес – планів стажерів, розроблених в процесі навчання,
 • проведення конкурсу бізнес-планів, відбір найкращих та їх фінансування,
 • моніторинг та контроль діючих проектів, консультаційне супроводження проектів.
 1. Формування механізму фінансової, майнової і виробничо-технологічної підтримки малого підприємництва (стимулювання використання незайнятих приміщень, та обладнання які є державною та комунальною власністю).
 2. Створення нових робочих місць на ефективно діючих підприємствах та впровадження системи управління якістю.
 3. Сприяння залученню інвестицій в малий бізнес.
 4. Формування інформаційної стратегії, соціальних умов і сприятливої суспільної думки.

Впровадження програми дозволить:

 1. створити більш ніж 1500 робочих місць та близько 100 нових суб’єктів малого підприємництва,
 2. провести плідну роботу по підвищенню продуктивності більш 300 підприємств малого бізнесу.

 

25,0

Разом:

82,785

 

Департамент національних та міжнародних програм і інвестицій Українського фонду підтримки підприємництва

10114, м. Київ, вул. Червоноармійська, 29Б.
Тел. (044) 227-70-18
E-mail: press@dkrp.gov.ua