Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік: перспективи та можливості реалізації

05.11.2003

Одним із пріоритетів державної політики у сфері національної економіки є розвиток малого і середнього підприємництва, рівень якого є  найкращим показником демократизації суспільства і цивілізованості країни.

Головними документами, які забезпечують реалізацію цієї політики і визначення конкретних дій у сфері розвитку підприємництва, є Закони України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 № 2063 і “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 № 2157.

Незважаючи на те, що Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” був прийнятий ще у 2000 році, реальне фінансування заходи цієї програми отримали лише цього року.

Так, Верховна Рада України в Законі України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26.12.02 визначила фінансування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні в сумі 52 млн гривень, у тому числі 50 млн грн. – зі спеціального фонду Державного бюджету за рахунок джерел, обумовлених у п.3 ст. 21 цього ж Закону.

На даний час забезпечено фінансування заходів Національної програми на загальну суму 40,5 млн грн. Позитивні наслідки виконання заходів і програм, профінансованих протягом 2003 року підтверджують доцільність продовження її реалізації у наступні роки.

Національна програма реально допомагає суб’єктам підприємництва і тим самим сприяє росту довіри громадян до державної влади. Вона має сукупний результат: розвиток підприємництва поповнює державний бюджет і сприяє оздоровленню соціального клімату, а приріст бюджетних надходжень дозволяє у подальшому збільшити обсяги державної підтримки.

Протягом двох місяців після призначення нового керівництва фонду кількість заявок на участь у тендерах, що проводить УФПП, збільшилася у 10 разів. Було приділено значну увагу розвитку регіональної інфраструктури УФПП, яка налічує 27 регіональних фондів. 6 з них вже активно працювали раніше, в 10 фондах проведено реорганізацію, включаючи деякі кадрові зміни, з ціллю їх подальшого інтенсивного розвитку, налагоджено взаємодію з обласними адміністраціями щодо розвитку регіональних фондів. За зазначений період об’явлено, проведено і фінансово забезпечено заходи Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2003 рік на загальну суму 26 млн гривень.

Заходи Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік розроблені на основі принципів економічної доцільності, соціальної спрямованості та регіональної корисності, а також з урахуванням висновків парламентських слухань 14 травня 2003 р. з проблемних питань розвитку підприємництва в Україні та рекомендацій, висловлених на засіданні круглого столу Комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України 17 вересня поточного року, на якому обговорювався стан виконання Національної програми та був презентований проект заходів цієї програми на 2004 рік.

Реалізація запланованих заходів дозволить створити фінансові інструменти виконання регіональних програм, сформувати систему прогресивних механізмів фінансування реального сектора малого підприємництва, сприятиме розвитку підприємництва в малих містах України, зниженню соціальної напруженості в регіонах, збільшенню бази оподаткування, подальшому розвитку національних товаровиробників та виведенню їх з тіньового сектора, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Загальний обсяг мінімального фінансування заходів Національної програми на 2004 рік складає 106,824 млн. гривень. Разом з тим у проекті Державного бюджету України на 2004 рік на ці цілі передбачається лише 1,8 млн. грн.

Таке обмеження коштів на виконання заходів Національної програми на 2004 рік, всупереч всім прийнятим Верховною Радою законодавчим актам і визначеним нею рекомендаціям, зупинить її реалізацію і може призвести до дискредитації ролі та згортання впливу держави на розвиток підприємництва, скорочення сектора малого та середнього бізнесу, збільшення безробіття та соціальної напруженості в регіонах, а також зведе нанівець ту значну роботу, яка успішно розпочата у цьому році.

Доцільно підкреслити, що у всіх високорозвинених країнах з ринковою економікою на підтримку становлення малого бізнесу спрямовуються значні кошти. Наприклад, США на ці цілі передбачає 16 млрд. доларів, Німеччина з Федерального бюджету виділяє 2,8 млрд. євро, Великобританія – більше 400 млн фунтів стерлінгів, Франція – 980 млн євро і так далі.

Український фонд підтримки підприємництва проводить широку кампанію серед представників депутатського корпусу та виконавчої влади, організовує і бере участь у громадських слуханнях, “круглих столах” з метою привернути увагу до нагальних проблем малого підприємництва і роз’яснення необхідності державної підтримки підприємництва, особливо на етапі становлення економіки держави. Фонд аргументовано показує важливість для економіки країни продовження розпочатого у поточному році впровадження заходів Національної програми й намагається досягти сприяння народних депутатів у забезпеченні фінансування заходів Національної програми в Державному бюджеті України на 2004 рік у необхідних обсягах.

Як зазначає Генеральний директор УФПП Ірина Горіна, «лише системний підхід до питання розвитку малого підприємництва в Україні, що включає взаємодію державних, владних структур на всіх рівнях та підприємців , може дати реальний результат».

 

Департамент національних та міжнародних програм і інвестицій Українського фонду підтримки підприємництва

10114, м. Київ, вул. Червоноармійська, 29Б.
Тел. (044) 227-70-18
E-mail: press@dkrp.gov.ua