Президент выдал указ о проведении досрочных выборов 30 сентября

05.06.2007

Президент Украины Виктор Ющенко назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 30 сентября текущего года. Соответствующий указ, датированный 5 июня, размещен на официальном сайте президента.

Другим указом от этого же дня Ющенко признал утратившими силу указ “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 26 апреля 2007 года, а также указы от 29 мая, 30 мая и 1 июня о приостановлении этого указа для легитимизации Верховной Рады.

Как сказано в действующем указе о назначении внеочередных выборов, он подписан “на реализацию пунктов 2 и 3 общего заявления” президента, главы Верховной Рады и премьер-министра о разрешении политического кризиса, а также учитывая решение БЮТ и “Нашей Украины” о досрочном прекращении полномочий депутатов соответствующих фракций и “невозможность восстановления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва”.

Центральной избирательной комиссии этим указом поручено обеспечить подготовку и проведение в шестидесятидневный срок до 30 сентября внеочередных выборов в Верховную Раду согласно Конституции, закону “О выборах народных депутатов Украины” и других законам.

Кабинету министров президент поручает обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду.

Этот указ вступает в силу со дня его официального обнародования. Он опубликован в “Официальном вестнике Президента Украины” №13 от 5 июня 2007 года, отмечает пресс-служба президента.

_____________________________________________________________

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 497/2007

Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України

На реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем’єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв’язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року,
зважаючи, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна» відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що відповідно до частини другої статті 82 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17–рп/2002 має наслідком неповноважність Верховної Ради України,
враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання,
керуючись пунктом 7 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю:

1. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

2. Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення у шістдесятиденний строк до дати, зазначеної у статті 1 цього Указу, позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

5 червня 2007 року

Указ опублікований у спеціальному випуску «Офіційного вісника Президента України»  №14  від 5 червня 2007 року.