Україна створює державну компанію «Агентство з питань іноземних інвестицій»

08.07.2003

Президент України Леонід Кучма підписав указ “Про додаткові заходи з залучення іноземних інвестицій в економіку України”, яким зокрема передбачається створення до 1 січня 2004 року державної акціонерної компанії “Агентство з питань іноземних інвестицій”.

Л.Кучма доручив урядові в тримісячний термін підготувати і подати на розгляд парламенту проект закону про державну пыдтримку і стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, у якому, зокрема, визначити пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності, механізми стимулювання залучення інвестицій, підвищення гарантій для інвесторів.

Закон також повинен передбачати спрощення порядку отримання інвесторами документів, необхідних для здійснення інвестиційних проектів, порядку державної реєстрації іноземних інвестицій, сертифікації продукції, а також встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб за дії або бездіяльність, наслідком яких є створення перешкод і погіршення умови здійснення в Україні інвестиційної діяльності.

Урядові доручається вжити заходів для припинення практики здійснення органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування своїх функцій і повноважень за умови сплати інвесторами засобів, стягування яких згідно з законодавством не є обов’язковим.

Відповідно до указу, до 1 січня 2004 року повинна бути створена державна акціонерна компанія “Агентство з питань іноземних інвестицій”, основним завданням якої є сприяння залученню іноземних інвестицій, формування привабливого інвестиційного іміджу України і її регіонів, надання консультацій економічного і правого характеру, пошук потенційних інвесторів для суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, сприяння іноземним інвесторам у питанням взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.

У завдання компанії входить також супровід інвестиційних проектів, сприяння захистові прав інвесторів, підготовка пропозицій по стимулюванню інвестиційної діяльності, організація підготовки фахівців у цій сфері.