Виступ на презентації проекту УАБІЩ “Формування інформаційно-комунікаційного середовища ефективного розвитку бізнес-інкубації в Україні” заступника голови Держкомпідприємництва Геннадія Білоуса

01.10.2003

Більшість розвинутих країн створює спеціальні механізми підтримки малого бізнесу. У світовій практиці існують декілька видів інформаційно-консультативної підтримки малого підприємництва та форм надання ділових послуг, пов’язаних із створенням сприятливих умов для розвитку. Найбільш передовим інструментом надання таких послуг вважається процес бізнес-інкубування як передова технологія підтримки малого підприємництва.

Найбільш ефективним інструментом підтримки малого та середнього бізнесу на місцевому рівні є процес бізнес-інкубування, тобто поширення впливу БЦ та БІ на покращення умов для розвитку підприємництва. За допомогою цих закладів значно підвищується культура підприємництва, придбання підприємницьких та управлінських навичок, ознайомлення з технічними аспектами якості продукції та послуг, що користуються попитом в економіці ринкового типу.

Процес формування інфраструктури підтримки підприємництва в Україні характеризується бурхливим розвитком. Однак, до сих пір залишається значною диспропорція в розвитку малого підприємництва та формуванні окремих елементів інфраструктури підтримки в більшості регіонів країни.

За останні чотири роки темпи збільшення бізнес – центрів склали 221,8% та бізнес – інкубаторів 185.

Наявність такої тенденції розвитку бізнес-інкубування можна пояснити тим, що послугами БЦ та БІ користуються не тільки малі підприємства, але й інші суб’єкти підприємницької діяльності як фізичні особи тощо.

На сучасному етапі розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва в Україні велике значення має міжнародна допомога

Прикладом такої співпраці є проект української Асоціації бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів „Формування інформаційно-комунікаційного середовища ефективного розвитку бізнес-інкубації в Україні.

Реалізація Проекту покликана сприяти економічному розвитку регіонів і відкриттю нових можливостей в розвитку підприємництва, прискоренню процесу становлення системи бізнес-інновацій, мобілізує інвестиції у середовищі малого та середнього підприємництва.

Не зважаючи на те, що в останні роки в Україні виникли та в цілях підтримки малого підприємництва функціонують десятки бізнес – центрів та бізнес – інкубаторів, існує багато проблем, що заважають подальшому удосконаленню цього процесу та його впливу на покращення підприємницького клімату в регіонах України. Серед найбільш важливіших з них:

– законодавча невизначеність елементів інфраструктури; бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, фондів підтримки підприємництва, інших об’єктів підтримки підприємництва та комплексу послуг, які вони повинні надавати;

– нерівномірність в розподілі об’єктів інфраструктури підприємництва по території України

– залежність життєдіяльності деяких об’єктів інфраструктури від терміну завершення проектів міжнародних донорських організацій;

– незабезпеченість з боку держави фінансовими ресурсами для розширення та діяльності інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва;
– перетворення деяких інфраструктурних об’єктів у звичайні комерційні компанії;
– відсутність чіткого уявлення про розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу в деяких регіонах та достовірні дані про реальні потреби підприємців в тих, чи інших видах ділових послуг.

З метою подальшого розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва в Україні необхідно:
а) на загальнодержавному рівні; законодавче визначити поняття “інфраструктури підтримки малого підприємництва” та окремих її елементів; бізнес – центрів та бізнес – інкубаторів; визначити основні критерії їхньої діяльності, розробити методику оцінки ефективності діяльності БЦ та БІ та впливу на розвиток малого підприємництва в регіонах України; вдосконалити нормативно-правову базу діяльності центрів підтримки підприємництва щодо надання їм права повністю або частково здійснювати підготовку безробітних громадян за державні кошти тощо;
б) на регіональному рівні: на підставі методичних рекомендацій від Держкомпідприємництва необхідно розробити регіональні підпрограми по формуванню системи бізнес-інкубаторів в регіонах в межах регіональних програм розвитку малого підприємництва; виходячи з реальної потреби регіонів у бізнес-інкубаторах та бізнес-центрах, органам місцевого самоврядування виступати в ролі їх засновників, тобто створювати БІ та БЦ комунальної власності; органам державної влади, а також місцевого самоврядування рекомендувати приймати безпосередню участь у формуванні сприятливих умов для подальшого розвитку БІ та БЦ шляхом надання вільних площ на умовах пільгової оренди та ресурсного забезпечення; здійснювати заходи щодо розповсюдження досвіду роботи Інтернет-інкубаторів, інтернет-кафе, ресурсних центрів тощо.

Для покращення роботи бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів в Україні на регіональному рівні повинен сформуватись трикутник за участю закордонного партнера-донора та місцевої влади.

Оскільки ресурси держави та донорів обмежені, необхідно спиратися на ті заклади інфраструктури, що вже працюють, а не створювати нові підприємства, що постачають послуги по розвитку підприємництва.

На даний час більшість діючих бізнес – центрів та бізнес – інкубаторів працюють самостійно на ринку консалтингових послуг.

Завдання держави по відношенню до підприємництва полягає в створенні зрозумілих та рівних для всіх правил поведінки на ринку. Підтримка малого підприємництва пов’язана з необхідністю компенсації нерівних умов, в яких знаходяться суб’єкти малого підприємництва по відношенню до крупних підприємств, а також з допомогою для осіб, що починають власну справу.

Компенсація нерівних умов в регіонах повинна відбуватись за рахунок зменшення диспропорцій в розвитку малих підприємств шляхом посилення ролі інфраструктури, підтримки підприємництва та окремих її елементів в формуванні підприємницької галузі.

Наша ціль полягає в створенні таких умов для розвитку бізнес-інкубування, при яких цим закладам було б вигідно працювати на виконання державних програм по розвитку малого підприємництва та зайнятості населення.

Сподіваюся, що співробітництво Держпідприємництва України та Асоціації в межах Проекту дозволить значно підвищити ефективність впливу результатів Проекту на сферу розвитку підприємництва в Україні. Дякую.